Hướng dẫn cho bạn cách chọn size găng tay boxing

Nhiều bạn vẫn nghĩ trọng lượng của găng và kích thước của găng là một. Ở một vài trường hợp thì điều này là đúng nhưng đa số thì không....