Chạy bộ có tác dụng gì đối với sức khỏe con người?

Mặc dù chạy bộ là môn thể thao được rất nhiều người tập luyện hiện nay. Tuy nhiên, chạy bộ có tác dụng gì đối với sức khỏe con người...